Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Widuchowa  sprawdź informacje Na Mapie gminy Widuchowa

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Widuchowa.

Mapa Geoportal Widuchowa

Dane urzędu

Urząd Gminy Widuchowaul. Grunwaldzka 8Widuchowa, 74-120

Tel: 91 4167255

Fax: 91 4167255

E-mail: org@widuchowa.pl

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Numer TERYT gminy Widuchowa: 3206092

Witryna: www.widuchowa.pl

Władze lokalne: Wójt Anna Kusy-Kłosorg@widuchowa.pl

Gmina Widuchowa w liczbach

Powierzchnia gminy Widuchowa*

210 km2

291 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Widuchowa*

5 391 mieszkańców

1710 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Widuchowa*

26 mieszkańców na km2

2255 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Widuchowa

Geoportal Widuchowa prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Widuchowa

Jak powstał Geoportal gminy Widuchowa?

Geoportal Widuchowa powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Widuchowa, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Widuchowa umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Widuchowa

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Widuchowa?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Widuchowa;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Widuchowa;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Widuchowa;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Widuchowa;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Widuchowej.
Informacje na Geoportalu Widuchowa

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Widuchowa?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Widuchowa;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Widuchowa;
 • Rejestr MPZP Widuchowa;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Widuchowa;
 • Mapa Topograficzna gminy Widuchowa;
 • Mapa Solarna gminy Widuchowa;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Widuchowa;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Widuchowa

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Widuchowa?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Widuchowa.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Widuchowa łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Widuchowej. W zależności od wybranej kompozycji mapy Widuchowej zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Widuchowa, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Widuchowa oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Widuchowa. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Widuchowej możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Widuchowej. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Widuchowa. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Widuchowa.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Widuchowej.

  Geoportal gminy Widuchowa posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Widuchowa. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Widuchowej sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Widuchowa przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Widuchowej.

  W Geoportalu Widuchowa przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Widuchowa. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Widuchowej. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Widuchowa zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Widuchowa, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Widuchowa oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Widuchowa.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Widuchowa. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Widuchowa są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Widuchowa podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Widuchowa.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Widuchowej. W Geoportalu gminy Widuchowa udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Widuchowej wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Widuchowa.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Widuchowa. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Widuchowa dla mieszkańców

Geoportal Widuchowa jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Widuchowa. Na mapie Widuchowej sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Widuchowa mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Widuchowa. Korzystając z map Geoportalu gminy Widuchowa w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Widuchowa są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Widuchowa dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Widuchowa dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu